DOFINANSOWANIE

studio k3 sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Oprogramowanie i doposażenie techniczne dla wdrożenia procesu projektowania BIM (Building Information Modeling)
Studio K3 sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji
- bony na cyfryzację w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu:
- uniezależnienie efektywności pr ojektowania architektoniczno-budowlanego od indywidualnych kompetencji pracowników, dzięki wdrożeniu procesu projektowania BIM (Building Information Modeling)
- zwiększenie efektywności i jakości usług
- wdrożenie nowatorskich rozwiązań w procesie projektowym (BIM), a co za tym idzie uzyskanie możliwości pracy zdalnej, grupowej i wymiany danych z kluczowymi Klientami, będzie pozwalał wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię światopogląd czy orientacje seksualną na pełne uczestnictwo w projekcie na jednakowych zasadach.
Łączna wartość projektu: 298 100,00zł 
Dofinansowanie ze środków UE: 253 385,00zł
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19