DOFINANSOWANIE

studio k3 sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Oprogramowanie i doposażenie techniczne dla wdrożenia procesu projektowania BIM (Building Information Modeling)Studio K3 sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji- bony na cyfryzację w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest uniezależnienie efektywności projektowania architektoniczno-budowlanego od indywidualnych kompetencji pracowników, dzięki wdrożeniu procesu projektowania BIM (Building Information Modeling)- zwiększenie efektywności i jakości usług- wdrożenie nowatorskich rozwiązań w procesie projektowym (BIM), a co za tym idzie uzyskanie możliwości pracy zdalnej, grupowej i wymiany danych z kluczowymi Klientami, będzie pozwalał wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię światopogląd czy orientacje seksualną na pełne uczestnictwo w projekcie na jednakowych zasadach.

Efektem wdrożenia projektu będzie zwiększenie konkurencyjności, usprawnienie procesu projektowego oraz poprawienie komunikacji międzybranżowej na etapie prowadzenia prac wykonawczych. Wprowadzone technologie zaowocują lepszą kontrolą procesu budowlanego we wszystkich jego etapach, co pozwoli odpowiedzieć na potrzeby/oczekiwaniom Zleceniodawców. Wdrożenie projektu umożliwi wykonywanie pracy w charakterze zdalnym, co uelastyczni pracę firmy i zapewni stabilizację w obliczu sytuacji kryzysowych

Łączna wartość projektu: 298 100,00zł 

Dofinansowanie ze środków UE: 253 385,00zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19