PROCES INWESTYCYJNY

PROCES INWESTYCYJNO BUDOWLANY, A STUDIO K3.

Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz zrealizowane obiekty pozwoliły posiąść wiedzę która może być przydatna w wielu obszarach procesu inwestycyjno budowlanego.


 

INWESTORstudio K3prace przedprojektowe


dostoswanie oczekiwań inwestora do projektów wstępnych oraz koncepcyjnych

prace projektowe

– opracowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę

-tworzenie dokumentacj budowlano-wykoanwczej w  oparciu o sprawdzone rozwiązania konstrukcyjno techniczne dające możliwość optymalizacji kosztów


realizacja

– reprezentowanie inwestora przez sprawowanie nadzoru autorskiego w celu zapewnienia realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową


eksploatacja

– opracowywanie stadium wykonalności modernizacji oraz rozbudowy obiektów


GENERALNY WYKONAWCAstudio K3formuła zaprojektuj i wybuduj

– udział w założożenia kosztowych realizacji budynków

– analiza projektów gotowych w poszukiwaniu oszczędności

– przewidywanie punktów krytycznych mogących wpłynąć na harmonogram prac budowlanych


realizacja

– analiza zastosowanych materiałów

– optymalizacja założeń projektowych złożonych obiektów dająca możliwość przyśpieszenia ich powstawania

– prace koordynacyjne, kontakt z podwykonwacmi, weryfikacja projektów branżowych


dodatkowe prace projektowe

– wsparcie projektowe w zakresie doposażania obiektu w dodatkowe podkonstrukcje


BIURA PROJEKTOWEstudio K3prace projektowe

– tworzenie zespołów projektowych zrzeszających projektantów niezbędnych branż realizujacych inwestycje na obszarze kraju oraz poza jego granicami

– współpraca z zagranicznymi biurami projektowymi w formie filii przy projektowaniu, realizacji inwestycji na obszarze kraju